Nachádzate sa tu

Kto pácha násilie

Páchateľmi násilia na ženách v párových vzťahoch sú zväčša muži – manželia, bývalí manželia, partneri a bývalí partneri žien.

Štatistiky Ministerstva vnútra SR z roku 2008 uvádzajú, že v prípadoch týrania blízkej a zverenej osoby boli páchateľmi v 93% prípadov muži.

Muži, ktorí sa k svojim partnerkám, alebo manželkám správajú násilne môžu mať rôzne vzdelanie aj spoločenské postavenie. K svojim manželkám a partnerkám sa násilne správajú muži bez ohľadu na vek, náboženské vyznanie, farbu pleti a etnický pôvod.