Nachádzate sa tu

Kto zažíva násilie

Násilie páchané na ženách je špecifická forma násilia, ktorú podľa definícií OSN zažívajú ženy kvôli tomu, že sú ženami, alebo ktoré ženy postihuje nepomerne viac.

Výskumy ukazujú, že až v 95% prípadov násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch je násilie smerované k žene zo strany jej intímneho partnera (www.stopvaw.org)

Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR z roku 2008 boli v 88,3% prípadov týrania blízkej a zverenej osoby obete ženy.

Napriek rôznym mýtom o násilí páchanom na ženách, podľa ktorých násilie zažívajú iba isté skupiny žien, skúsenosti na celom svete ukazujú, že tomu tak nie je. Násilie zo strany svojho manžela, alebo partnera môže zažiť každá žena bez ohľadu na jej vzdelanie, spoločenské a ekonomické postavenie, rodinné zázemie, vek, náboženské vyznanie, farbu pleti, národnú príslušnosť alebo etnický pôvod.