Nachádzate sa tu

Národný projekt prevencia a eliminácia násilia na ženách (2014-2015)

Boli sme partnerom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, prijímateľ a miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).

Národný projekt bol zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizovali a rozšírilia. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadila aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomohlo viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritné osi: tu

Tento projekt bol spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

Ciele projektu:

  • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
  • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
  • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
  • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
  • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
  • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
  • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
  • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
  • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
  • Posilnená spolupráca medzi partnermi - poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov

Publicita projektu: infoplagát: tu,

Oznacenie priestorov: tu.

info_manual.jpg