Nachádzate sa tu

Násilie a fyzické zdravie

Násilie, ktoré zažívate môže negatívne ovplyvňovať vaše zdravie a zdravie vašich detí. Ak zažívate fyzické násilie od svojho manžela, alebo partnera a dochádza k násilným útokom, môžete mať vy a vaše deti rôzne zranenia ako: modriny, rezné rany, zlomeniny, vybité zuby, vytrhnuté vlasy, rôzne problémy v čase tehotenstva a iné. Dopad fyzického násilia môže mať aj dlhodobé zdravotné následky a môže spôsobiť, alebo ešte zhoršiť chronické zdravotné problémy rôzneho druhu ako napr. astma, epilepsia, problémy tráviaceho traktu, migréna, hypertenzia, alebo rôzne kožné problémy.

Zdravotná pomoc a starostlivosť

V dôsledku násilia môžete potrebovať rýchle zdravotné ošetrenie ako aj dlhodobú zdravotnú starostlivosť a liečbu. Ak ste boli počas násilného útoku zranená, je dôležité, aby ste sa pokúsili rýchlo vyhľadať lekársku pomoc. Obrátiť sa môžete na pohotovostnú lekársku službu, alebo na svoju obvodnú lekárku. V prípade, že ste vážne zranená obráťte sa na oddelenie traumatológie a úrazovej chirurgie, alebo volajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 155.

Ak vyhľadáte lekársku pomoc je dôležité, aby ste lekárovi, alebo lekárke povedali ako došlo k zraneniu. Požiadajte ich, aby to uviedli do zdravotnej dokumentácie, alebo do správy zo zdravotného ošetrenia. Lekársku správu môžete potrebovať neskôr napríklad pre súd, alebo políciu. Lekárska správa o zraneniach môže mať v súdnych konaniach veľkú váhu. Môže sa to týkať napríklad konaní ohľadom predbežného vylúčenia z užívania bytu, predbežného zverenia detí do starostlivosti, alebo v prípade týrania blízkej a zverenej osoby.

Nie všetci lekári a lekárky sú scitlivení na problematiku násilia páchaného na ženách. Často to závisí od toho, či lekár, alebo lekárka absolvovali vzdelávanie špecificky zamerané na oblasť násilia páchaného na ženách a či sú vnímaví na túto problematiku. Takéto vzdelávanie nie je na Slovensku súčasťou osnov štúdia na vysokej škole a tiež nie je dostupné ako možnosť ďalšieho vzdelávania sa. Môžete sa stretnúť s tým, že lekár/lekárka budú zľahčovať vašu skúsenosť s násilím, môžu sa vás pýtať „Prečo neodídete od manžela (partnera)?“, alebo „Ako ste násilné správanie manžela (partnera) vyprovokovali?“ atď.

Napriek tomu, že lekári a lekárky nie sú špecificky vzdelávaní v oblasti násilia páchaného na ženách, niektorí a niektoré môžu byť scitlivení a scitlivené v tejto oblasti. O téme násilia páchaného na ženách sa na Slovensku v posledných rokoch hovorí prostredníctvom rôznych kampaní, médií a publikácií.

Ďalšie informácie

Ak máte pravidelné výdavky, ktoré vynakladáte na liečbu a ste v hmotnej núdzi informuje sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti požiadať o príspevok na zdravotnú starostlivosť