Nachádzate sa tu

Násilie páchané na ženách a deťoch

Násilie páchané na ženách a násilie páchané na deťoch sú úzko súvisiace problémy. V súčasnej praxi však tieto problémy bývajú často riešené oddelene. Deti žien, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela/partnera bývajú obvykle označované ako „sekundárne obete“ násilia. Dnes však začína byť zrejmé, že násilie páchané na matkách má priamy účinok na ich deti a už samotné zdieľanie ohrozujúcej atmosféry v domácnosti má devastujúci vplyv na vývin dieťaťa. Mnohé sociologické štúdie odhaľujú úzky vzťah medzi násilím páchaným na ženách a násilím páchaným na deťoch v domácom kontexte. Výskum ukazuje, že 90% detí je prítomných keď dochádza k násiliu. Jedna tretina detí je svedkom násilia, snaží sa ochrániť mamu a môže sama priamo zažívať násilie. Potreba ochrániť deti je pre ženy často motívom na odchod od násilného muža. Deti niekedy, najmä keď sú väčšie, hovoria mame, aby odišli, pretože sa boja o zdravie a život mamy, alebo súrodencov, rovnako ako o svoje zdravie a život. Na druhej strane môže byť strach o  deti a strach z toho, že muž svoje vyhrážky uskutoční dôvodom, prečo ženy neohlásia násilie a nevyhľadajú  pomoc a rozhodnú sa v násilnom vzťahu zostať. Často ide o vyhrážky ohľadom zabitia alebo ublíženia deťom; únosu detí; zastrašovanie, že žena o deti príde, že jej ich súd nezverí a podobne.