Nachádzate sa tu

Násilie a psychické zdravie

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch môže mať závažný dopad na psychické zdravie. Skúsenosť s násilím v detstve ako aj v dospelosti je často hlavným faktorom pre depresie a úzkosti. Môže rovnako viesť k poruchám spánku, príjmu potravy, sebapoškodzovaniu, alebo k pokusom o sebevraždu. Ženy, ktoré zažili násilie majú trikrát častejšie ako iné ženy skúsenosť s depresiou, alebo úzkosťami. Jedna tretina pokusov žien o sebevraždu je spojená s minulou, alebo súčasnou skúsenosťou s násilím. 70% žien psychiatrických pacientiek má históriu fyzického, alebo sexuálneho násilia.

Váš násilný manžel, alebo partner môže váš psychický stav zneužívať proti vám a používať ho ako súčasť násilného správania sa smerom k vám:

  • Môže vám hovoriť, že bez neho to nezvládnete.
  • Môže vám hovoriť, že „nie ste normálna“, „šialená“, a podobne.
  • Môže vám zakazovať chodiť hocikam samej – pretože on je ten, kto sa o vás stará.
  • Môže vám hovoriť „Vieš, že si často zmätená“, „Vieš, že tomu nerozumieš“, a podobne.
  • Môže vám hovoriť, že ste zlá mama a nedokážete sa postarať o deti.
  • Môže sa vám vyhrážať, že vám v dôsledku vášho psychického zdravia zoberú deti.
  • Môže hovoriť deťom „Mama sa o vás nevie postarať, lebo nie je normálna“.
  • Môže vám brániť užívať lieky.
  • Môže vás podceňovať a spochybňovať, ak sa rozhodnete odkryť násilie „Nikto ti nebude veriť – si šialená“, „Nemôžete jej predsa veriť – je bláznivá“ a podobne.

Tieto stratégie násilného správania vášho manžela, alebo partnera zvyšujú váš emocionálny stres a zhoršujú vaše existujúce psychické problémy. Ak sa cítite zle po psychickej stránke je dôležité, aby ste vyhľadali psychiatrickú, psychologickú, alebo poradenskú pomoc. Zhoršenie vášho psychického zdravia je prirodzenou reakciou na mimoriadne stresujúcu a záťažovú situáciu akou je násilie.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK