Nachádzate sa tu

Komunikačná stratégia siete

Posledné stretnutie siete s Lily Greenan v rámci projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" sme mali dňa 22.03.2016.

Na tomto stretnutí sme sa opäť vrátili k SWOT analýze a pozreli sme sa na to, či sa niečo zmenilo. Potom sme sa venovali akčnému plánu a plánovaniu aktivít. Pokračovali sme v diskusii rozhodovacích procesoch a koordinácii siete. Lily Greenan nám predstavila rôzne modely rozhodovania sietí. Tiež sme sa venovali komunikačnej stratégii siete. Ďakujeme Lily, že nás celým procesom rozvoja siete previedla a podelila sa s nami o množstvo cenných skúseností.

Do konca projektu nám ostáva mesiac. Stále pracujeme na finálnych verziách dokumentov siete. Projektom pre nás práca na rozvoji a budovaní siete nekončí, je to pre nás začiatok "novej" siete a tešíme sa na to ako budeme napĺňať stratégiu a pracovať na ďalšom rozvoji a posilnení siete.

 

 

 

 

 

Projekt bol podporený sumou 49 255,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" je Posilnenie zraniteľných skupín.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
webové stránky správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk
eea_logo_bez_krivky.jpg logo_2.jpg