Nachádzate sa tu

Otvorená výzva na urýchlenie ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru

Podpriť otvorenú výzvu na urýchlenie ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru) a daťi tak jasne najavo, že násilie páchané na ženách je v našej spoločnosti neprijateľné, môžete tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417. Zasaďte sa spoločne s nami za to, aby ženy v našej krajine mali reálnu možnosť žiť dôstojný život bez násilia. Ďakujeme!

Napriek tomu, že právo na život bez násilia je základným ľudským právom a mali by ho chrániť a napĺňať verejné predstaviteľky a predstavitelia, ako aj verejnosť, je toto právo dodnes mnohým ženám upierané. Znepokojuje nás, že na Slovensku sú státisíce žien vystavené rôznym formám násilia a každý deň prežívajú strach o zdravie, život a bezpečnosť seba a svojich detí. Veľa žien v dôsledku násilia zomiera, mnohé trpia fyzickými a psychickými následkami celý život. Spoločne môžeme prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivosti, ktorá ohrozuje práva a životy žien.

Slovenská republika urobila dôležitý krok k spoločnosti bez násilia páchaného na ženách, keď v roku 2011 ako jedna z prvých krajín podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor. Zároveň sa zaviazala, že dohovor ratifikuje do roku 2013, čo sa doposiaľ nestalo. Veríme, že teraz je najvyšší čas, aby Slovensko urobilo ďalší významný krok, splnilo svoje záväzky, ratifikovalo Istanbulský dohovor a začalo ho zavádzať do praxe.

Istanbulský dohovor predstavuje najkomplexnejšiu medzinárodnú stratégiu na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách a môže priniesť zásadnú zmenu v oblasti riešenia tohto závažného spoločenského problému na Slovensku. Zmenu, na ktorú už dlho čakajú všetky ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie, ako aj my všetci a všetky, čo odmietame násilie, vážime si ľudský život, ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.