Nachádzate sa tu

Pomoc a podpora pre ženy v Poradenskom centre Fenestra bude dostupná pre väčší počet žien

Špecifická pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie a ich detí bude v Poradenskom centre Fenestra dostupná pre väčší počet žien, vďaka projektu „Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie“, ktorý  bol podporený sumou 121 221 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu „Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie“  je Posilnenie zraniteľných skupín. 

V rámci projektu sa okrem poskytovania špecializovaných služieb budeme venovať aj podpore spolupráce a sieťovania špecializovaných poradenských centier na Slovensku, zjednocovaniu používaných metodík, postupov a zberu údajov, ako aj zvyšovaniu kvality intervencií zamestnankýň a zamestnancov verejných a štátnych inštitúcií pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie a ich detí a podpore multi-inštitucionálnej spolupráce pri riešení konkrétnych prípadov.