Nachádzate sa tu

Sieť ženských MVO sa zhodla na hodnotách a princípoch

V júni sa uskutočnilo druhé stretnutie siete ženských MVO, zamerané na vyjasňovanie hodnôt a princípov, na ktorých by mala silná sieť stáť. Cez tento proces nás previedla naša zahraničná expertka Lily Greenan tvorivou aktivitou. V menších skupinách sme mali príležitosť odpovedať si na otázku: Čo pre mňa znamená, keď poviem, že som feministka?, keďže feminizmus a feministické východiská sú tie, ktoré spájajú všetky naše organizácie pri boji proti násiliu na ženách.

Výstupom tohto pocesu je dokument Vyhlásenie o hodnotách a princípoch. Ide o dôležitý východiskový dokument, ktorý bude sprevádzať všetky naše kroky a aktivity smerom k obhajobe práv žien.

Krátky úryvok: "Pri budovaní tejto siete chceme, aby proces našej spoločnej práce odrážal to, čo sa usilujeme dosiahnuť. Sme ženy a podporujeme iné ženy. Našou snahou je posilnenie všetkých žien. Budeme sa navzájom počúvať, vytvoríme priestor pre odlišnosti, ktoré sú medzi nami ako ženami a feministkami a budeme sa vzájomne rešpektovať. Budeme ochotné byť k sebe navzájom kritické a zároveň budeme otvorené kritike. Budeme jedna druhú podporovať v účasti na budovaní tejto siete. Ceníme si prácu žien, ktoré tu boli pred nami a budeme z nej vychádzať pri našej práci."

  bzs_stretnutie_02_hodnoty_01.jpg

 

Projekt bol podporený sumou 49 255,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" je Posilnenie zraniteľných skupín.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
webové stránky správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk
eea_logo_bez_krivky.jpg logo_2.jpg