Nachádzate sa tu

Tvorba stratégie ženskej siete MVO

16. a 17. septembra 2015 sa uskutočnilo už v poradí tretie stretnutie ženskej siete MVO. Cieľom stretnutia bolo spoločne začať pracovať na stratégií siete. Podľa Lily Greenan je pri tvorbe stratégie dôležité vidieť to, ako naše jednotlivé organizácie a projekty môžu podporiť sieť a naopak. Na začiatku stretnutia sme spoločne kreslili našu víziu sveta, ako bude vyzerať o 50. rokov.

Potom nám Lily Greenan predstvaila logický model, ktorý nám v njabližších mesiacoch bude pomáhať pracovať na našej stratégii siete. Zaujímavou aktivitou, ktorú sme na stretnutí robili bola "stromová analýza problému".

 

   

Ciele, na ktorých sme sa zhodli na prvom stretnutí sme preformulovali na výsledky a uvažovali sme o tom, aké aktivity budeme robiť, aby sme tieto výsledky dosiahli. Tiež sme sa spoločne zamýšľali nad tým aký vklad potrebujeme, aby sme mohli aktivity realizovať. Na záver stretnutia sme robili mapu našich sietí.

     

 

Projekt bol podporený sumou 49 255,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" je Posilnenie zraniteľných skupín.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
webové stránky správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk
eea_logo_bez_krivky.jpg logo_2.jpg