Nachádzate sa tu

Venujte nám 2% z vašich daní

Milé priateľky a milí priatelia,

od r. 1999 poskytujeme ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom špecializované podporné služby pri riešení situácie násilia a tiež pri zmierňovaní a odstraňovaní dôsledkov prežitého násilia. Služby, ktoré ženámh a ich deťom poskytujeme sú dlhodobé a bezplatné. Pomoc a podpora je komplexná, snažíme sa reagovať na potreby žien. Okrem podpory pri riešení situácie násilia je cieľom našej práce aj posilnenie žien a detí v tom, aby žili sebaurčujúci život bez násilia. Veríme, že život bez násilia je ľudské právo každej a každého z nás.

Vaše 2% prispievajú k tomu, že ženy zažívajúce násilie a ich deti majú v Poradenskom centre Fenestra bezpečný priestor, v ktorom môžu hovoriť o skúseností s násilím a nájdu u nás pomoc a podporu. Spoločne vytvárajme svet, kde pre násilie nie je miesto.

Viac informácii o tom, ako nás môžete 2% podporiť nájdete tu.

Ďakujeme Vám za vašu dôveru a podporu.