Nachádzate sa tu

Začali sme pracovať na rozvoji siete ženských MVO

Dlho sme cítili potrebu pracovať na rozvoji siete ženských MVO a niekoľko rokov sme hľadali na to zdroje. Tešíme sa, že sa nám to podarilo vďaka projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete", ktorý je podporený sumou 49 255,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" je Posilnenie zraniteľných skupín.

Na rozvoji siete s nami spolupracuje Lily Greenan zo škótska, ktorá má dlhoročné skúsenosti so zakladaním a riadením sietí napr. sieť Rape Crises Centres a Scottish Women´s Aid. So ženskými feministickými organizáciami je v kontakte od roku 1982 a preto si veľmi vážime, že sa s nami podelí o svoje skúsenosti. Ženské MVO v Škótku pôsobiace v téme násilia páchaného na ženách sa začali sieťovať pred 40-timi rokmi. "Od nulových financií, nulového vplyvu a neplatenej práce sa vďaka sieti dostali po takmer partnerský vzťah s vládou a sú vnímané predtaviteľmi/kami vlády ako „kritické priateľky“" a ako nám povedala Lily. Našou motiváciou pracovať na rozvoji a budovaní siete je želanie vytvoriť sieť, ktorá bude mať silný hlas pri obhajobe práv žien a bude ovplyvňovať smerovanie témy násilia páchaného na ženách na Slovensku.

Počas prvého spoločného stretnutia sme robili SWOT analýzu, aby sme získali obraz o súčasnej situácii – v akom stave je sieť, akým výzvam čelí a čo ju môže ovplyvniť.

   

Na základe SWOT analýzy sme definovali prioritné ciele siete. Po diskusiách v malých skupinách sme mali zadefinovaných 12 hlavných cieľov. Každá z nás mala možnosť vybrať 3 pre ňu najdôležitejšie ciele. 

 

Tešíme sa, že po stretnutí máme naformulované kľúčové ciele siete: 

“Bezpečná ženská sieť bude:

  • poskytovať ženským MVO bezpečný priestor na to, aby mohli spoločne pracovať na riešení problematiky násilia páchaného na ženách
  • posilňovať hlas ženských MVO s cieľom ovplyvňovať verejné politiky o násilí páchanom na ženách, ktoré budú vychádzať z názorov and skúseností žien zažívajúcich násilie páchané na ženách mužmi
  • pracovať na zabezpečení udržateľných budúcich zdrojov financovania ženských MVO, ktoré pracujú v oblasti násilia páchaného na ženách.”

 

Projekt bol podporený sumou 49 255,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" je Posilnenie zraniteľných skupín.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
webové stránky správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk
eea_logo_bez_krivky.jpg logo_2.jpg