Nachádzate sa tu

O dobrovoľníctve

Prečo je pre nás dobrovoľná práca dôležitá

Dobrovoľníctvo tvorí jeden z pilierov našej činnosti. Realizujeme široké spektrum aktivít a naše kapacitné možnosti sú limitované. Prispenie dobrovoľníčok a dobrovoľníkov nám poskytuje čas a energiu robiť viac aktivít pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci tak prispievajú k pozitívnym zmenám v životoch žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch a ich detí. Prinášajú tvorivú energiu, nové nápady a veľmi cenný pohľad zvonku. Najdôležitejší je však prejav záujmu o ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich deti. Vedomie, že ľudia nie sú k ich problémom ľahostajní, predstavuje pre ženy podporu pri riešení ich situácie.

Čo môžete získať dobrovoľnou prácou pre Fenestru

Dobrovoľná práca vo Fenestre vám poskytne možnosť bližšie spoznať situáciu žien zažívajúcich násilie a ich detí a prekážky, ktorým čelia pri riešení svojej situácie. Spoznáte komunitu ľudí, ktorým je blízky aktivizmus a aktívne angažovanie sa pri riešení spoločenských problémov. Získate špecifické zaškolenie v problematike násilia páchaného na ženách. Pri dobrovoľníckej práci na projektoch, ktoré realizujeme, budete mať možnosť nadobudnúť skúsenosti s písaním a riadením projektov. Získané poznatky a  skúsenosti budete môcť využiť pri vašom štúdiu a v profesionálnom živote.