Nachádzate sa tu

O nás

Kto sme

Sme skupina žien, ktoré sa snažia prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.

Počúvame, čo nám hovoria ženy a ich deti.
Rešpektujeme ich skúsenosti.
Hľadáme spôsoby účinnej pomoci, podpory a ochrany.
Učíme sa od tých, ktorí majú viac skúseností.
Vzdelávame tých, ktorí potrebujú vedieť viac.
Spolupracujeme, aby ženy a deti našli pomoc, podporu a ochranu.
Vyhodnocujeme to, čo robíme, aby sme neopakovali chyby.

Z čoho vychádzame

„Ľudské práva sú, podľa definície, dané našou ľudskosťou. A napriek zaslepenosti v súčasnosti väčšina mužov a žien v princípe uznáva prinajmenšom to, že ženy sú ľudské bytosti. A ako hovorí Mill, ak je princíp pravdivý, mali by sme konať podľa toho, že mu veríme."


Citované podľa Ann Jones, Na budúce bude mŕtva, vydala Pro Familia a Aspekt, 2003


Ľudskoprávne a feministické východiská sa premietajú do našej každodennej práce. Vyplývajú z nich spôsoby, akými poskytujeme podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, ako aj naše snahy o presadenie systémových zmien, aby si ženy mohli uplatňovať svoje ľudské práva.

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien definuje rodovo podmienené násilie ako násilie, ktoré je namierené proti žene, pretože je žena, alebo ktoré neúmerne viac zasahuje ženy. Násilie páchané na ženách je dôsledkom nerovnováhy moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Násilie páchané na ženách zároveň túto nerovnováhu udržiava a posilňuje. Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a Slovensko nie je v tomto smere žiadnou výnimkou.

Násilie páchané na ženách a ich deťoch je vážny spoločenský problém, je preto úlohou spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie žien a detí, ktoré zažívajú násilie. Život bez násilia je ľudské právo. Pre násilie neexistuje ospravedlnenie. Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Život v bezpečí si netreba zaslúžiť.

Čomu veríme

Sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde násilie páchané na ženách bude ojedinelým javom, nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí.
Dnes však považujeme za prioritu, aby všetky ženy a deti zažívajúce násilie mali možnosť získať takú pomoc, podporu a ochranu, ktorá im umožní žiť dôstojný život v bezpečí.
Na dosiahnutie tejto vízie realizujeme širokú škálu programov a projektov.