Nachádzate sa tu

Obvodné úrady

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Obvodné úrady prešetrujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Viac o priestupkoch nájdete v časti Občiansko-právne konanie – Čo robí polícia.

Všetky kontakty na Obvodné úrady na Slovensku nájdete na www.vs.sk

Užitočné kontakty v Košiciach:

Obvodný úrad Košice
Komenského 52, 041 26 Košice
055/6001111

Obvodný úrad Košice - okolie
Hroncova 13, 040 01 Košice
055/6004111