Nachádzate sa tu

Pre ženy

Násilné správanie má mnoho podôb a preto môže byť niekedy ťažké zorientovať sa v tom, čo zažívate. Ak chcete zistiť, či sa k vám manžel/partner správa násilne skúste odpovedať na nasledujúce otázky.

 1. Bráni vám manžel/partner v stretávaní sa so známymi, alebo rodinou?
 2. Zabraňuje vám manžel/ partner v pokračovaní alebo začatí štúdia, kurzu alebo v chodení do práce?
 3. Kontroluje vás manžel/partner alebo vás neustále prenasleduje?
 4. Obviňuje vás manžel/partner neprávom, že flirtujete, alebo máte vzťah s inými mužmi?
 5. Kritizuje, podceňuje, ponižuje vás,  nadáva vám, uráža vás pred inými ľuďmi?
 6. Bojíte sa niekedy svojho manžela/partnera?
 7. Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám povie, alebo urobí?
 8. Už vám niekedy manžel/partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?
 9. Ublížil niekedy manžel/partner vám, alebo vašim deťom, alebo sa vám vyhrážal?
 10. Stalo sa už, že vám manžel/partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?
 11. Nútil vás niekedy robiť veci, ktoré ste nechceli robiť?
 12. Bránil vám niekedy manžel/partner užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?
 13. Pokúšal sa niekedy kontrolovať to, čo robíte a ako sa správate tým, že vám povedal, že môžete byť vyhostená z krajiny, kvôli tomu, že ste prisťahovalkyňa /imigrantka?
 14. Vyhrážal sa vám už niekedy manžel/partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?
 15. Nútil vás manžel/partner  niekedy do sexu s ním alebo niekým iným? Nútil vás niekedy do sexuálnych praktík, ktoré boli pre vás nepríjemné?
 16. Bránil vám už niekedy v odchode z domu?
 17. Ospravedlňuje svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo že bol pod vplyvom iných drog, že mal zlý deň v práci a podobne?

Núti vás partner užívať alkohol, drogy, alebo lieky proti vašej vôli?

Ak ste odpovedali na jednu, alebo viac otázok „áno“, znamená to, že pravdepodobne zažívate násilie.

Spracované podľa:

The Survivor´s Handbook, Women´s Aid Federation of England, 2009 www.womensaid.org.uk

Pri ochrane seba a detí vám môže pomôcť ak máte pripravený, alebo premyslený bezpečnostný plán.  Znamená, to premyslieť si, čo budete robiť, keď sa budete v dôsledku násilia cítiť ohrozená. Premýšľanie o bezpečnostnom pláne pomôže zvýšiť váš pocit  bezpečia a pocit bezpečia u vašich detí.

Z minulosti určite poznáte situácie, v ktorých ste vy alebo vaše deti reagovali na násilné správanie. Niekedy viete predpokladať, že dôjde k násiliu. Inokedy vás môže násilný útok prekvapiť. Váš násilný manžel alebo partner rozhoduje o tom kedy, kde a voči komu sa bude násilne správať. Ženy a deti nemôžu násilie zastaviť. Preto je dôležité, aby ste spolu s vašimi deťmi uvažovali o tom, ako sa môžete chrániť. Je dôležité, aby ste dôverovali vlastným pocitom a správaniu, ktoré  sa vám v minulosti osvedčilo.

Pri uvažovaní o bezpečnostnom pláne vám môžu pomôcť nasledujúce otázky:

 1. Je pre vás, alebo vaše deti možné, aby ste v prípade ohrozenia zavolali políciu?
 2. Aké sú telefónne čísla, na ktoré môžete v prípade potreby zavolať?
 3. Vedia deti kedy a ako privolať na pomoc a kto sú tí ľudia, ktorí vám môžu pomôcť?
 4. Je niekto, ku komu môžete ísť, keď budete v ohrození?
 5. Ktoré sú nevyhnutné veci, ktoré v prípade úteku budete potrebovať(dokumenty, kreditné karty, náhradne kľúče od bytu, menšiu hotovosť a pod.). Máte ich na bezpečnom mieste?
 6. Aké sú možné bezpečné únikové cesty z bytu v prípade ohrozenia?Aký máte prístup k telefónu?
 7. Pokúste sa vyhnúť miestam v byte, kde sa nachádzajú nástroje, ktoré môže manžel/partner použiť ako zbraň.
 8. Môžete spolu s deťmi v prípade ohrozenia odísť z domu?