Nachádzate sa tu

Partner užíva alkohol drogy

Užívanie alkoholu, alebo drog je niekedy vnímané ako príčina násilného správania sa mužov. Mnoho mužov, ktorí pijú, alebo užívajú drogy sa napriek tomu nesprávajú násilne k svojim manželkám, alebo partnerkám. Na druhej strane muži, ktorí pijú, alebo užívajú drogy sa nesprávajú násilne iba pod ich vplyvom. Mnoho z nich sa správa násilne k svojim partnerkám, aj keď nie sú pod vplyvom alkoholu, alebo drog. Inými slovami užívanie alkoholu, alebo drog nie je príčinou násilia. Pod vplyvom alkoholu, alebo drog môže váš partner strácať kontrolu nad mierou násilia, ktoré smerom k vám použije, môže byť pre vás viac nebezpečný. Násilní muži, ktorí užívajú alkohol, alebo drogy, môžu svoju závislosť zneužívať na ospravedlnenie svojho násilného správania. Pre násilné správanie neexistuje ospravedlnenie a jeho príčiny sú zakorenené oveľa hlbšie v našej spoločnosti. Za násilie je vždy zodpovedný ten kto ho pácha!

Pracovníci a pracovníčky podporných služieb pre závislých ľudí sa sústreďujú na problém závislosti. Ak pracujú s mužom, ktorý sa správa násilne, môže sa stať, že ignorujú jeho násilné správanie. Mnoho žien očakáva, že ak sa manžel, alebo partner vylieči zo závislosti, prestane sa správať násilne. Praktické skúsenosti však ukazujú, že liečba závislosti nevedie k zastaveniu násilného správania. Preto je dôležité, aby závislosť a násilie boli riešené ako dva samostatné problémy. Ak váš násilný partner vyhľadá pomoc pre liečbu závislosti na alkohole, alebo drogách, neočakávajte, že násilie prestane. Máte plné právo sa rozhodnúť, či vo vzťahu zostanete, alebo z neho odídete. Ak nechcete, nemusíte s manželom alebo partnerom vo vzťahu zostať len preto, že vyhľadal pomoc. Jeho násilné správanie sa môže počas detoxikácie a rehabilitácie ešte vystupňovať. Hľadajte si nezávislú pomoc pre seba a pre svoje deti.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK