Nachádzate sa tu

Polícia

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je trestný čin. Ak ste po akútnom útoku, opakovane zažívate násilie zo strany svojho manžela alebo partnera môžete oznámiť tieto skutočnosti na polícii. Ak sa cítite v ohrození zdravia, alebo života, alebo máte pocit, že je ohrozené zdravie, alebo život vašich detí môžete kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158, alebo podať písomné, alebo ústne oznámenie na príslušnom Oddelení policajného zboru podľa miesta bydliska.

Všetky kontakty na krajské a obvodné oddelenia policajného zboru na Slovensku nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk.

Užitočné kontakty v Košiciach:

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach,
Kuzmányho 8, 041 02 Košice,
0961911111

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach Moyzesova 19,
041 02 Košice
0961911111

OO PZ Košice - Staré mesto Pribinova 6,
040 01 Košice
09619 31855

OO PZ Košice - Sever Tolstého 34,
040 39 Košice
09619 31755

OO PZ - Dargovských hrdinov Trieda L. Svobodu 14,
040 22 Košice
09619 31655

OO PZ Košice - Západ Považská 38,
040 01 Košice
09619 32855

OO PZ Košice - Juh Južná trieda 64,
040 01 Košice
09619 32655

OO PZ Košice - Nad Jazerom Ladožská 1,
040 12 Košice
09619 32755

OO PZ Košice - KVP Dénešova 53,
040 11 Košice
09619 32955

OO PZ Košice - Šaca Železiarenská 9,
040 15 Košice
09619 32055