Nachádzate sa tu

Ponuka publikácií

Ideme na výsluch

Dušana Karlovská

Ideme na výsluch

Publikácia „Ideme na výsluch“ je určená pracovníčkam poradenských centier a pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti. Je určená deťom vo veku do 12 rokov. Hravou a interaktívnou formou sa deti zoznámia s priebehom vyšetrovania na polícii od začiatku až po výsluch na polícii. Informácie v publikácii pomôžu deťom zmierniť, alebo zbaviť sa strachu z novej a neznámej skúsenosti, ktorá ich čaká. Publikácia obsahuje aj dôležité informácie, ktoré dieťaťu poskytnú podporu v situácii výsluchu. Dozvie sa aké má práva a čo môže urobiť ak sa napríklad počas výsluchu bude cítiť unavená/ý alebo smutná/ý a pod.

 

 

 

 

 

 

Žijeme spolu bez násilia

Dušana Karlovská, Natália KrokavcováŽijeme spolu

Príručka „Žijeme spolu bez násilia“ je určená ženám, ktoré zažili násilie v párových vzťahoch a sú zároveň mamy. Cieľom publikácie je pomôcť ženám porozumieť tomu aké dôsledky má prežité násilie na ich deti a ako môže ovplyvňovať ich vzájomný vzťah. Prináša aj podnety ako sa ženy a deti môžu vyrovnať s násilím, ktoré zažili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja a mama

Dušana Karlovská, Natália KrokavcováJa a mama

Obrázková pracovná kniha „Ja a mama“ je voľným pokračovaním príručky pre ženy „Žijeme spolu bez násilia“. Publikácia je určená ženám, ktoré zažili násilie v párových vzťahoch a ich deťom, ako aj pracovníčkam organizácií, ktoré poskytujú pomoc a podporu ženám a ich deťom. Prostredníctvom spoločných aktivít poskytuje publikácia deťom a ich mamám priestor na vzájomné spoznávanie sa a možnosť naučiť sa zručnosti, ktoré sú dôležité pri budovaní vzájomného vzťahu. Cieľom aktivít je posilniť vzájomný vzťah medzi mamami a deťmi, ktorý je v dôsledku prežitého násilia nezriedka narušený.