Nachádzate sa tu

Prečo žena neodíde

Mnohé ženy, ktoré v násilnom vzťahu zostávajú tak nerobia preto, že chcú zažívať násilie, ale preto, že z násilného vzťahu je často krát veľmi ťažké odísť.

Jedným z dôvodov prečo ženy zostávajú v násilnom vzťahu je strach z reakcie partnera na ich odchod. Muži, ktorí sa k svojim partnerkám správajú násilne sa im často vyhrážajú fyzickým násilím; tým, že ublížia deťom, partnerkinej rodine, alebo sebe a zabitím, ak sa od nich pokúsia odísť. Ženy majú obavy, že by ich partner mohol tieto vyhrážky uskutočniť. Tieto obavy sú opodstatnené, pretože k vraždám žien v dôsledku násilia zo strany ich partnerov dochádza najčastejšie práve v období keď vyhľadajú pomoc, alebo sa z násilného vzťahu pokúsia odísť.

Ďalšími dôvodmi prečo ženy v násilnom vzťahu zostávajú sú nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie seba, detí a domácnosti, strach o budúcnosť detí, zhoršený zdravotný stav žien v dôsledku násilia, ktorý môže viesť k strate zamestnania. Prekážkou v odchode z násilného vzťahu môže byť pre ženy aj skutočnosť, že na Slovensku nie je dostatočný počet a kapacita špecifických zariadení, do ktorých by ženy s deťmi mohli ísť dočasne bývať v prípade potreby. Zariadenia nie sú bezplatné a pre mnohé ženy sú preto nedostupné. Ženy sa môžu obávať reakcie svojho okolia na odchod zo vzťahu. Môžu sa obávať odsúdenia zo strany rodiny a blízkych ľudí, alebo toho, že im ich okolie, alebo inštitúcie, na ktoré sa obrátia nebudú veriť, že zažívajú násilie.

Ženy si často krát želajú, aby skončilo násilie, nie vzťah a aby sa zachovala úplná rodina.