Nachádzate sa tu

Program pre deti

Prečo pracujeme s deťmi

Cena pre deti a spoločnosť, ak sú deti vystavené násiliu, je vysoká.

Z čoho vychádzame pri práci s deťmi

Deti potrebujú pre svoj zdravý vývin fyzické a emocionálne bezpečie. Život bez strachu, v bezpečí je základným právom každého dieťaťa.

Čo potrebujú deti zažívajúce násilie v rodine

  • pochopiť, že násilie nie je normálnym správaním v rodine
  • rozumieť tomu, že nie sú jedinými deťmi, ktoré majú skúsenosť s násilím
  • fyzické a emocionálne bezpečie
  • vedieť, že sa o nich niekto postará
  • pomoc pri zvládaní ťažkostí a problémov spôsobených násilím
  • kontakt s dospelými, ktorí rozumejú situácii a dokážu byť pre ne podporou
  • poradenstvo, terapiu s inými deťmi, ktoré zažili násilie
  • naučiť sa nenásilným spôsobom správania

Akú pomoc deťom poskytujeme

Pomoc je bezplatná a deti ju dostávajú tak dlho, ako dlho ju potrebujú. Snažíme sa, aby poskytovaná pomoc a podpora reagovali na potreby detí týkajúce sa ich psychologickej, právnej, sociálnej a ekonomickej situácie.

Kam smerujeme

Našim cieľom je rozširovať a sprístupniť pomoc a podporu pre deti všetkých žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch, ktoré sa na nás obrátia.