Nachádzate sa tu

Program pre ženy

„Mám pocit, že niečo je za mnou, získala som posilnenie“

Prečo pomáhame ženám

Ešte stále mnoho žien zažíva násilie zo strany svojho manžela alebo partnera. Ešte stále má veľa žien odopierané základné ľudské práva, ako sú: právo na život, právo na slobodu a bezpečnosť, právo nebyť podrobovaná neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a právo nebyť diskriminovaná.

Čo ženy potrebujú

Ženy sa na nás obracajú kvôli informáciám, poradenstvu, hľadajú pochopenie a podporu. Prístup k dlhodobej a bezplatnej pomoci im umožňuje uskutočňovať kroky smerujúce k bezpečiu, posilneniu a prekonávaniu sociálnej izolácie.

Z čoho vychádzame pri práci so ženami

V situácii násilia žena žije pod veľkým tlakom a vo veľkom strachu, preto je pre nás dôležité, aby sa každá žena, ktorej pomáhame, slobodne rozhodla čo, kedy a ako chce urobiť. Potrebuje k tomu informácie, priestor na rozhodovanie a hľadanie riešení, ktoré sú pre ňu prijateľné. Okrem podpory pri riešení situácie násilia je cieľom našej práce aj posilnenie žien v tom, aby žili seba určujúci život bez násilia, obnovenie vnútorných a vonkajších zdrojov podpory a postupné prekonávanie izolácie.

Akú pomoc ženám poskytujeme

Aby bola pomoc pre ženy dostupná, je bezplatná a ženy ju dostávajú tak dlho, ako dlho ju potrebujú. Pomoc a podpora je komplexná, snažíme sa reagovať na potreby žien týkajúce sa ich sociálnej, právnej, psychologickej a ekonomickej situácie.

Kam smerujeme

Našim cieľom je zabezpečovať komplexnú špecifickú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch vychádzajúcu z potrieb žien a napĺňajúcu európske štandardy kvality. Výzvou, ktorá stojí pred nami, je zvýšenie kapacity poradenského centra tak, aby každá žena, ktorá nás kontaktuje, získala rýchlu a efektívnu pomoc a podporu.