Nachádzate sa tu

"Women for Women" (2017-2018)

Cieľom projektu je podpora aktivizmu žien a posilnenie žien zažívajúcich násilie.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 - Právo na bezpečie a podporu

Hlavným cieľom pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie  aich deti je zvýšenie bezpečia a minimalizovanie ohrozenia. Dôležitou súčasťou podpory pre ženy je bezplatné právne poradenstvo.

Aktivita 2 - Učiť sa a pracovať spoločne s cieľom ukončiť násilie na ženách

Zorganizujeme workshopy pre aktivistky, ktoré obhajujú práva žien zažívajúcich násilie. Budeme spolupracovať s aktivistkami z krajín s väčšími skúsenosťami a poznatkami v oblasti násilia na ženách, ktoré sú pre nás inšpiráciou. Cieľom workshopov je posilnenie aktivistiek zasadzujúcich sa za práva žien a prispieť k lepšiemu prístupu žien, ktoré zažívajú násilie ku kvalitnej pomoci a podpore.

Workshop GET IT DONE!

Na workshope sme sa spoločne s ďalšími organizáciami Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách naučili viac o tom, ako naložiť s časom, aby ho bolo dosť pre všetko, čo chceme robiť spoločne ako sieť, ale aj vo vlastných organizáciách. A čo potrebujeme na to, aby sme sieť ďalej efektívne rozvíjali. Spoločne sme sa pozreli aj na to, ako sme nastaviť komunikáciu v rámci siete, alebo čo funguje a čo potrebujeme zlepšiť v rámci plánovania a realizácie spoločných aktivít. Workshop pre nás pripravila Lily Greenan zo Škótska, ktorá má dlhoročné skúseností s rozvíjaním sietí ženských organizácií obhajujúcich práva žien, ktoré zažívajú násilie.

    

Aktivita 3 - Príbehy aktivizmu žien

Vytvoríme sériu krátkych videí s aktivistkami zo Slovenska, ktoré sa zasadzujú za práva žien zažívajúcich násilie.

Prvé zo série videí "Ženy ženám zažívajúcim násilie" s výpoveďami inšpiratívnych žien, ktoré sa rozhodli pomáhať ženám zažívajúcim násilie a podporovať ich. Násilie na ženách je problém nás všetkých a nemôžeme voči nemu ostať ľahostajné a ľahostajní. „Pokiaľ sa celá spoločnosť k tomu nepostaví čelom, tak násilie bude pretrvávať a „štafeta“ sa vlastne bude stále ďalej odovzdávať na ďalšie a ďalšie generácie“, hovorí Mária Hargašová z organizácie OZ Pomoc rodine.

video_obrazok_ria_edited.jpg

Druhé zo série videí "Ženy ženám zažívajúcim násilie". Ženy zažívajúce násilie potrebujú rýchlu, odbornú a účinnú pomoc a podporu. Je potrebné, aby všetky profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie, boli hĺbkovo vzdelávané o tejto problematike, pretože sa ženy stále často stretávajú so zľahčovaním a spochybňovaním ich skúsenosti s násilím. Lýdia Koňáková z OZ Hana hovorí aj o tom, že je dôležité: „aby ženy, ktoré zažívajú násilie mali adekvátnu pomoc, aby boli vypočuté, aby im ľudia, s ktorými prídu do kontaktu dôverovali, aby ich nespochybňovali, aby ich brali vážne, aby rešpektovali ich potreby.“

video_obrazok_lydia_edited.jpg

Tretie zo série videí "Ženy ženám zažívajúcim násilie". Každá žena má právo na život bez násilia a rovnaký prístup k spravodlivosti. Štát je povinný jej toto právo zabezpečiť. Zodpovedný za násilie je vždy ten, kto ho pácha, a preto je štát, a jeho relevantné orgány, povinný vyvodiť voči páchateľom násilia primeranú zodpovednosť. Aj preto je želaním advokátky Vandy Durbákovej, ktorá spolupracuje s Poradenským centrom Fenestra to: „aby sa každá žena, ktorá zažíva násilie, domohla spravodlivosti a aby tí, ktorí to násilie páchajú, to znamená násilní muži, boli za svoje konanie potrestaní.“

video_obrazok_vanda_edited.jpg

Štvrté zo série videí "Ženy ženám zažívajúcim násilie". Násilie na ženách je jedno z najčastejších porušovaní ľudských práv na svete, ktoré má negatívny dopad na celú spoločnosť. Príčinou násilia na ženách je historická nerovnosť žien a diskriminácia, ktorú zažívajú. Aj preto je dôležitý odkaz Adriany Mesochoritisovej z Možnosti voľby: „aby sa ľudské práva a rovnosť stáli tými hodnotami, ktorými táto spoločnosť bude žiť a ktoré bude brať ako prirodzenú súčasť nášho života, ako niečo, čo je potrebné a čo nám prinesie všetkým kvalitnejší život.”

video_obrazok_ada_edited.jpg

Piate zo série videí "Ženy ženám zažívajúcim násilie". Ženské mimovládne organizácie, ktoré špecifický pracujú so ženami majú kľúčovú rolu v systéme ochrany a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a zároveň sa snažia o širšiu spoločenskú zmenu. Je dôležité, aby bola náležite uznaná ich kľúčová rola a ich odbornosť v oblasti násilia na ženách.  Aj o tom hovorí Tatiana Brnová z OZ Žena v tiesni: „určite by som chcela, aby bola téma násilia na ženách etablovaná viac v priestore, aby sme stále nenarážali na problémy...ale keby sme sa dostali ešte o kúsok ďalej.“

video_obrazok_tana_edited.jpg

Šieste zo série videí "Ženy ženám zažívajúcim násilie". Násilie vážne zasahuje všetky oblastí života žien a ich detí. Má negatívny dopad na ich vzťahy, na ich psychické a fyzické zdravie, ako aj na ich ekonomickú situáciu. Želaním, smerom k ženám zažívajúcim násilie, ktoré vyslovila Karin Jureková z organizácie Progresfem, uzatvárame túto sériu videí. „Ženám zažívajúcim násilie na Slovensku by som želala viac blaha, menej chudoby a väčšiu vieru v spravodlivosť v Slovenskej republike.“

video_obrazok_karin_edited.jpg

Aktivita 4 - Strategické plánovanie

Pripravili sme nový strategický plán našej organizácie na nasledujúcich 5 rokov. Bol to zaujímavý a podnetný proces, užili sme si spoločné diskusie a prácu na tom, kam chceme v nasledujúcich rokoch smerovať naše úsilie. V rámci procesu strategického plánovania sme sa vrátili k predošlej stratégii organizácie a zhodnotili sme, čo z nej sa nám podarilo dosiahnuť a vytýčili sme si ciele a definovali aktivity nového strategického plánu. Zamerali sme na tri hlavné oblasti: vnútroorganizačný rozvoj, rozvíjanie kvality špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v Poradenskom centre Fenestra a systémovú úroveň riešenia problematiky násilia páchaného na ženách. Naformulovali sme víziu našej organizácie, ktorou hovoríme, že chceme spoločnosť, v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie. Ďakujeme Lily Greenan, nezávislej konzultantke, trénerke a výskumníčke pre oblasť násilia páchaného na ženách zo Škótska, za to, že nás procesom strategického plánovania previedla spôsobom, ktorý nám umožnil veľa sa naučiť a hlbšie porozumieť dôležitým procesom.

   

Ďakujeme C&A Foundation, ktorá nás podporila v rámci kampane "Inspiring Women 2017".