Nachádzate sa tu

"Women for Women" (2017-2018)

Cieľom projektu je podpora aktivizmu žien a posilnenie žien zažívajúcich násilie.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 - Právo na bezpečie a podporu

Hlavným cieľom pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie  aich deti je zvýšenie bezpečia a minimalizovanie ohrozenia. Dôležitou súčasťou podpory pre ženy je bezplatné právne poradenstvo.

Aktivita 2 - Učiť sa a pracovať spoločne s cieľom ukončiť násilie na ženách

Zorganizujeme workshopy pre aktivistky, ktoré obhajujú práva žien zažívajúcich násilie. Budeme spolupracovať s aktivistkami z krajín s väčšími skúsenosťami a poznatkami v oblasti násilia na ženách, ktoré sú pre nás inšpiráciou. Cieľom workshopov je posilnenie aktivistiek zasadzujúcich sa za práva žien a prispieť k lepšiemu prístupu žien, ktoré zažívajú násilie ku kvalitnej pomoci a podpore.

Workshop GET IT DONE!

Na workshope sme sa spoločne s ďalšími organizáciami Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách naučili viac o tom, ako naložiť s časom, aby ho bolo dosť pre všetko, čo chceme robiť spoločne ako sieť, ale aj vo vlastných organizáciách. A čo potrebujeme na to, aby sme sieť ďalej efektívne rozvíjali. Spoločne sme sa pozreli aj na to, ako sme nastaviť komunikáciu v rámci siete, alebo čo funguje a čo potrebujeme zlepšiť v rámci plánovania a realizácie spoločných aktivít. Workshop pre nás pripravila Lily Greenan zo Škótska, ktorá má dlhoročné skúseností s rozvíjaním sietí ženských organizácií obhajujúcich práva žien, ktoré zažívajú násilie.

    

Aktivita 3 - Príbehy aktivizmu žien

Vytvoríme sériu krátkych videí s aktivistkami zo Slovenska, ktoré sa zasadzujú za práva žien zažívajúcich násilie.

Prvé zo série videí s výpoveďami inšpiratívnych žien, ktoré sa rozhodli pomáhať ženám zažívajúcim násilie a podporovať ich.Násilie na ženách je problém nás všetkých a nemôžeme voči nemu ostať ľahostajné a ľahostajní. „Pokiaľ sa celá spoločnosť k tomu nepostaví čelom, tak násilie bude pretrvávať a „štafeta“ sa vlastne bude stále ďalej odovzdávať na ďalšie a ďalšie generácie“, hovorí Mária Hargašová z organizácie OZ Pomoc rodine.

https://www.youtube.com/watch?v=mDGiYCuBbrs

Aktivita 4 - Strategické plánovanie

Pripravili sme nový strategický plán našej organizácie na nasledujúcich 5 rokov. Bol to zaujímavý a podnetný proces, užili sme si spoločné diskusie a prácu na tom, kam chceme v nasledujúcich rokoch smerovať naše úsilie. V rámci procesu strategického plánovania sme sa vrátili k predošlej stratégii organizácie a zhodnotili sme, čo z nej sa nám podarilo dosiahnuť a vytýčili sme si ciele a definovali aktivity nového strategického plánu. Zamerali sme na tri hlavné oblasti: vnútroorganizačný rozvoj, rozvíjanie kvality špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v Poradenskom centre Fenestra a systémovú úroveň riešenia problematiky násilia páchaného na ženách. Naformulovali sme víziu našej organizácie, ktorou hovoríme, že chceme spoločnosť, v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie. Ďakujeme Lily Greenan, nezávislej konzultantke, trénerke a výskumníčke pre oblasť násilia páchaného na ženách zo Škótska, za to, že nás procesom strategického plánovania previedla spôsobom, ktorý nám umožnil veľa sa naučiť a hlbšie porozumieť dôležitým procesom.

   

Ďakujeme C&A Foundation, ktorá nás podporila v rámci kampane "Inspiring Women 2017".