Nachádzate sa tu

Prokuratúra

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je trestný čin. Ak ste po akútnom útoku, opakovane zažívate násilie zo strany svojho manžela alebo partnera môžete oznámiť tieto skutočnosti ústne, alebo písomne na prokuratúre.

Všetky kontakty na krajské a okresné prokuratúry na Slovensku nájdete na stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky www.genpro.gov.sk.

Užitočné kontakty v Košiciach:

Krajská prokuratúra v Košiciach Mojmírova 5, 041 62 Košice 1
055/622 84 71, 681 61 11, 622 82 15
fax: 055/678 82 04

Okresná prokuratúra v Košiciach I Mojmírova 5,
041 47 Košice 1
055/6228485

Okresná prokuratúra v Košiciach II Mojmírova 5,
040 46 Košice
055/6228746

Okresná prokuratúra v Košiciach - okolí Mojmírova 5,
041 47 Košice
055/6816374