Nachádzate sa tu

Psychiatrická pomoc

Napriek tomu, že medzi násilím a psychickými poruchami je často súvislosť, odborníci a odborníčky z oblasti psychológie a psychiatrie často ignorujú problematiku násilia páchaného na ženách. Preto sa vás na násilie nespýtajú a z tohto dôvodu si nemusia uvedomovať príčinu vašich psychických problémov. Môžete mať pocit, že sú príčiny vašej depresie, alebo iných psychických problémov ignorované. Môžete sa cítiť obviňovaná za násilie. Psychiatri a psychiatričky vám môžu ponúknuť lieky namiesto toho, aby vám ponúkli možnosť porozprávať im o tom, čo zažívate, alebo ste zažili.

Ak aj psychiatri a psychiatričky berú do úvahy násilie, stále môžu nesúhlasiť s tým, že príčinou vašich psychických problémov je skúsenosť s násilím. Napríklad niektorí psychiatri a niektoré psychiatričky neveria, že diagnózu post traumatickej stresovej poruchy (často spájaná s vojnou, prírodnými katastrofami, alebo mučením) môže mať aj žena, ktorá zažila násilie zo strany svojho manžela, alebo partnera. Iní a iné hovoria, že depresia, úzkosť, sebapoškodzovanie, pokusy o sebevraždu sú normálnou reakciou na zážitok dlhodobo sa opakujúceho násilia.

Depresia sa zvykne zmierňovať, ak nežijete v situácii násilia. Napriek tomu, môže trvať dlho, kým sa zo skúsenosti s násilím zotavíte. Psychické dôsledky, ktoré na vás násilie zanechalo môžete mať dlho potom ako ukončíte násilný vzťah. Ešte dlho môžete zažívať strach z toho, že k násiliu opäť dôjde.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK