Nachádzate sa tu

Psychologická pomoc a poradenstvo

Ak ste zažili násilie zo strany svojho partnera, je dobré ak máte emocionálnu podporu v okolí. Ak sa o svojej skúsenosti s násilím rozhodnete hovoriť, potrebujete, aby vás niekto vypočul s rešpektom k vašej skúsenosti a bez toho, aby ste boli odsudzovaná. Potrebujete, aby vám iní ľudia verili a potrebujete mať pocit, že vám rozumejú. Vzájomná podpora žien, ktoré majú skúsenosť s násilím, môže byť veľmi dobrá: môže vám pomôcť cítiť sa menej izolovaná a pomôcť vám uveriť, že násilie nie ja vaša vina. Takúto pomoc a podporu môžete získať v podporných skupinách pre ženy, ktoré zažili násilie.

Pomocou a podporou pre vás môže byť psychologické poradenstvo, alebo psychoterapia. Táto forma pomoci sa však neodporúča pokiaľ stále žijete vo vzťahu s násilným manželom, alebo partnerom, alebo ste práve odišli z násilného vzťahu. V období, keď žijete s násilným partnerom, alebo po odchode z násilného vzťahu je dôležité vaše fyzické bezpečie a riešenie praktických problémov. Ak sa rozhodnete vyhľadať psychologické poradenstvo alebo psychoterapiu, môžu byť pre vás nápomocné nasledujúce informácie.

Psychologické poradenstvo, alebo psychoterapia je obojstranný vzájomný vzťah, v rámci ktorého poradkyňa, alebo poradca počúva čokoľvek, čo chcete povedať, bez toho aby vás odsudzovali. Nemali by vám dávať rady, ale mali by sa pýtať a pomáhať vám pozrieť sa bližšie na problémy, ktoré vás trápia. Je dôležité, aby rešpektovali a dôverovali vašej skúsenosti s násilím. Mali by ste mať pravidelné stretnutia, ktoré trvajú 45 min až 1 hodinu, raz za týždeň, alebo raz za dva týždne. Psychoterapia zvykne byť intenzívnejšia a môže trvať dlhšie ako psychologické poradenstvo.

Cieľom psychologického poradenstva je pomôcť vám lepšie sa zorientovať vo vašej situácii a porozumieť tomu, čo prežívate. Dobré psychologické poradenstvo vám pomôže odpútať sa od skúsenosti s násilím a pracovať na tom, aby ste žili spôsobom, ktorý vás uspokojuje a napĺňa. Tiež vám môže pomôcť vybudovať si seba podporu a sebadôveru. Psychologické poradenstvo nemusí pomôcť každej žene a vy sa môžete rozhodnúť, či je to pre vás dobrá forma a či je na to správny čas.

Ak sa rozhodnete pre psychologické poradenstvo, alebo psychoterapiu je dôležité, aby ste si vybrali poradcu, poradkyňu, psychoterapeuta alebo psychoterapeutku tak, aby ste sa v jeho, alebo jej prítomnosti cítili dobre a bezpečne. Rovnako je dôležité, aby osoba, ktorú si vyberiete bola primerane kvalifikovaná a skúsená. Mala by tiež rozumieť problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a jeho dopadom a nemala by vás obviňovať alebo vyvolávať vo vás pocity viny za násilie, ktoré ste zažili. Typy psychologického poradenstva a psychoterapie môžu byť veľmi odlišné – niektoré prístupy môžu byť pre vás viac nápomocné ako iné.

V niektorých častiach Slovenska sú špecifické poradenské služby pre ženy a mnoho z nich sa špecificky venuje problematike násilia páchaného na ženách. Niektoré tiež ponúkajú podporné skupiny pre ženy. Kontakty na niektoré z nich nájdete v časti Násilie a psychické zdravie – Kontakty. Niektoré organizácie poskytujú psychologické poradenstvo a psychoterapiu bezplatne, v iných je potrebné za tieto služby platiť.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK