Nachádzate sa tu

Reakcie na situácie násilia a ohrozenia

Ľudský organizmus má vybudované mechanizmy, ktoré mu pomáhajú prežiť situácie násilia alebo vážneho ohrozenia. Nasledujúci text sa zaoberá dvomi bežnými reakciami na násilie a ohrozenie – Štokholmským syndrómom a posttraumatickou stresovou poruchou.

V roku 1973 držali bankoví lupiči v Štokholme v zajatí štyroch rukojemníkov. Verejnosť prekvapila skutočnosť, že počas pokusov polície ich oslobodiť, ako aj počas nasledujúcich súdnych procesov, boli rukojemníci na strane ich väzniteľov. V situáciách zajatia sa človek po krátkom čase začne identifikovať s agresorom – preto, aby prežil. Podmienky zajatia môžu vzniknúť aj v rodine, toto väzenie je však väčšinou neviditeľné a je výsledkom páchateľovej fyzickej, ekonomickej či sociálnej prevahy (Herman, J.L., Trauma a uzdravenie, Aspekt, Bratislava, 2001). Situácia, v ktorej žijú ženy zažívajúce násilie, spĺňa podmienky pre vznik Štokholmského syndrómu: (1) násilný muž má moc ženu zabiť alebo jej vážne ublížiť; (2) žena nemôže - alebo uverí tomu, že nemôže - zo vzťahu odísť; (3) násilný muž používa stratégie na izoláciu ženy a (4) násilný muž sa správa občas láskavo a priateľsky. Štokholmský syndróm je jedným z vysvetlení na situácie, kedy žena koná ako spojenkyňa násilného muža a snaží sa ho chrániť, alebo odmieta ponúkanú pomoc.

Posttraumatická stresová porucha (PTSP) je stav, ktorý môže vzniknúť u ľudí, ktorí zažili extrémnu traumatickú udalosť, alebo boli jej svedkami. Psychická trauma vzniká aj v dôsledku dlhotrvajúcich stresujúcich situácií. Mnohé ženy, ktoré zažívali násilie zo strany partnera, majú symptómy posttraumatickej stresovej poruchy, napríklad opakované intenzívne spomienky na prežitú traumu, nočné mory, neustále prítomný strach a úzkosť, nadmernú ľakavosť, vyhýbanie sa situáciám, v ktorých by mohlo dôjsť k opakovanej traume, alebo naopak – ich vyhľadávanie (tzv. prehrávanie traumatických udalostí). Príznaky PTSP často pretrvávajú aj roky po rozchode s násilným mužom. Na Slovensku býva posttraumatická stresová porucha diagnostikovaná u žien, ktoré zažili násilie, len zriedka, často je stanovená nepresná diagnóza a ženy bývajú liečené na úzkostné poruchy a depresie.