Nachádzate sa tu

Samospráva

Samosprávny kraj

Samosprávne kraje sú zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú ubytovanie, sociálne poradenstvo a psychologickú pomoc. Na samosprávny kraj sa môžete obrátiť so žiadosťou o kontakty na zariadenia sociálnych služieb, kde môžete nájsť pomoc a podporu.

Užitočné kontakty v Košiciach:

Úrad Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
055/7268 111

Mesto Košice

Od mesta môžete žiadať príspevok na bývanie a príspevok osobitého príjemcu prídavku na dieťa.

Užitočné kontakty v Košiciach:

Magistrát mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu
Trieda SNP 48/A
055/64 19 231

Referát sociálnych vecí
055/64 19 199

Mestské časti

Od mestskej časti podľa miesta bydliska môžete žiadať jednorazové dávky na mimoriadne výdavky na ošatenie (maximálne raz ročne), na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu mimoriadnych výdavkov na zakúpenie školských potrieb a na základné vybavenie domácnosti. Jednorazové dávky môžete žiadať v prípade, že sa nachádzate v hmotnej núdzi a máte právoplatné rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že máte priznanú dávku v hmotnej núdzi. Kontakty na jednotlivé mestské časti Košíc nájdete na www.kosice.sk