Nachádzate sa tu

Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom Slovensku (2014-2015)

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti ochrany ľudských práv menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva medzi mladými ľuďmi a prispieť k ich väčšej osobnej angažovanosti v oblasti ochrany ľudských práv týchto skupín obyvateľstva vo svojom okolí.

Spoločne s partnerskými organizáciami projektu, ktorými sú ľudsko-právne organizácie OZ Pomocná a Poradňa pre občianske a ľudské práva, chceme ponúknuť mladým ľuďom priestor na diskusiu o ľudských právach a ich význame a sprostredkovať im odkaz, že ľudské práva sú pre všetkých. V rámci projektu mladým ľuďom ponúkneme aj možnosť realizovať vlastné aktivity na ochranu ľudských práv a dobrovoľníctvo v našich organizáciách.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

School of Human Rights for Young People

The aim of this project is to increase the level of education in the area of human rights protection and promotion with regards to minorities and disadvantaged groups of people for young people and to contribute to a higher level of their personal involvement in protection of human rights.

Together with our project partners, human rights NGOs civic association Helping Hand and Centre for Civil and Human Rights, we would like to offer an opportunity for discussion on human rights and their importance and meaning to young people and pass on the understanding that human rights are for all people. Within the project, we will support the young people in organizing their own activities promoting human rights and an opportunity to work as volunteers in our organizations.

This project was supported by Iceland, Lichtenstein and Norway within Active Citizenship and Inclusion Program carried out by Ekopolis Foundation in cooperation with Children of Slovakia Foundation and SOCIA – Social Reform Foundation.

90x30mm.jpg