Nachádzate sa tu

Súdy

Na príslušnom súde podľa miesta bydliska si môžete podať návrhy vo veciach rozvodu, zverenia detí, výživného na deti, vysporiadania majetku, predbežného vylúčenia z užívania bytu a iné. Viac o legislatívnych možnostiach nájdete v časti???

Všetky kontakty na súdy na Slovensku nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk

Užitočné kontakty v Košiciach:

Krajský súd v Košiciach
Štúrova 29, 041 51 Košice
055/72 69 111 fax: 055/72 69 221

Okresný súd Košice I.
Štúrova 29, 041 51 Košice
055/72 69 111 fax: 055/72 69 420

Okresný súd Košice II.
Štúrova 29, 041 51 Košice
055/72 69 111 fax: 055/72 69 520

Okresný súd Košice-okolie
Štúrova 29, 041 51 Košice
055/72 69 111 fax: 055/72 69 620