Nachádzate sa tu

Ubytovanie

Ak potrebujete odísť z domu, pretože zažívate násilne správanie manžela, alebo partnera, s ktorým bývate, alebo ste ohrozovaná a zastrašovaná bývalým manželom, alebo partnerom, môžete sa rozhodnúť ísť dočasne bývať do ubytovacieho zariadenia, alebo sa môžete rozhodnúť dočasne ísť bývať k rodine, alebo priateľom.

Ísť k priateľom, alebo rodine môžete byť prvá voľba, ktorá vás napadne – ale často nemusí byť praktická. Váš násilný manžel, alebo partner ľahko zistí kde ste a môže na vás vytvárať tlak, aby ste sa vrátila. Vaši priatelia, alebo rodina vás nechcú, alebo nemôžu ubytovať na dlhý čas, a môžu vás povzbudzovať, aby ste sa vrátila domov, alebo vás môžu obviňovať z násilného správania vášho manžela, alebo partnera.

Môžete sa tiež rozhodnúť ostať, alebo sa vrátiť domov, ak máte rozhodnutie súdu o predbežnom vylúčení z užívania bytu.

Na Slovensku je nedostatok ubytovacích zariadení, ktoré by poskytovali ubytovanie špecificky ženám, ktoré zažili násilie. Existujú však zariadenia sociálnych služieb. Domovy pre osamelých rodičov poskytujú ubytovanie pre matky s deťmi. Zariadenia núdzového bývania poskytujú ubytovanie ľuďom (dospelým aj deťom) v núdzi. Útulky poskytujú ubytovanie pre ľudí bez domova.

Pokiaľ nie ste z Košíc kontakt na najbližšie ubytovacie zariadenie nájdete na www.zastavmenasilie.sk

Kontakty na organizácie v Košiciach, ktoré poskytujú možnosť dočasného ubytovania:

Stredisko krízovej intervencie Košice (pondelok-piatok 7:30-15:30, streda 7:30-16:30)
Adlerova 4
055/671 04 04