Nachádzate sa tu

Výskumy

SPRÁVY IVPR K NÁSILU NA ŽENÁCH

Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov (2012)

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011

Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010

Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za rok 2010

Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za rok 2009 

Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (2008)

RADA EURÓPY

Analytical study of the results of the 4th round of monitoring the implementation of Recommendation Rec(2002)5 - 2014

Analytical study of the results of the third round of monitoring the implementation of Recommendation Rec (2002) 5 - 2010

Analytical study of the results of the second round of monitoring the implementation of Recommendation Rec (2002) 5 - 2008

Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services (2008)

Analytical study on the effective implementation of Recommendation Rec(2002) 5 on the protection of women against women violence in Council of Europe member states (2007)

Combating Violence Against Women. Stocktaking Study on the Measures and Actions Taken in the Council of Europe Member States (2006)

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA - EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGTS (FRA)

Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum - stručný prehľad výsledkov (2014)

Violence against women survey: data explorers

ERÓPSKY INŠTITÚT PRE RODOVÚ ROVNOSŤ - EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE)

Estimating the costs of gender-based violence in the European Union: Report (2014)

Study to identify and map existing data and resources on sexual violence against women in the EU (2013)

WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE (WAVE)

WAVE Country Report 2008

WAVE Country Report 2009  part 1   part 2

WAVE Country Report 2010

WAVE Country Report 2011

WAVE Country Report 2012

WAVE Country Report 2013

WAVE 20th Anniversary Brochure

WAVE Country Report 2014

WAVE Country Report 2015