Nachádzate sa tu

Vzorce násilia

Cieľom násilného správania muža k partnerke je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad jej životom, názormi a telom. Na to, aby násilný muž dosiahol úplnú moc a kontrolu, potrebuje úplne oslabiť osobnosť ženy, jej seba vedomie a jej snahy konať proti násilnému správaniu. Moc a kontrolu násilný muž získava používaním istých vzorcov správania.

Izolácia

Kontakt ženy s rodinou a inými blízkymi ľuďmi pre ňu znamená možné zdroje podpory a pomoci. Násilný partner sa preto snaží dosiahnuť izoláciu ženy od zdrojov informácií, materiálnej pomoci a emocionálnej podpory. Postupne ženu izoluje od jej rodiny a blízkeho okolia.

Udržiavanie hrôzy a teroru

Neustály strach a hrôzu dosahuje muž, ktorý sa správa násilne používaním priameho násilia, alebo hrozbami. Žene sa vyhráža smrťou, alebo vážnym ublížením na zdraví. Môže sa tiež vyhrážať, že zabije deti, rodičov ženy, alebo samovraždou.

Ponižovanie a očierňovanie

Násilný muž často ponižuje ženu, že je neschopná matka, alebo, že je psychicky chorá, hysterická a podobne. Ponižovanie je zamerané na zničenie sebavedomia a psychického zdravia ženy. Násilný muž ženu uráža a očierňuje pred deťmi, rôznymi inštitúciami za účelom spochybnenia jej dôveryhodnosti a presunutia zodpovednosti za násilie na ženu.

Uplatňovanie absolútnej kontroly

Uplatňovaním úplnej kontroly násilný muž získava kontrolu nad tým, čo žena robí; čo si myslí; s kým sa stretáva a získava aj kontrolu nad jej telom. Dosahuje to rôznymi zákazmi, vynucovaním si absolútnej pozornosti partnerky, výbuchmi žiarlivosti, vynucovaním sexu a sexuálnych praktík, ktoré partnerke nevyhovujú, alebo neustálym kritizovaním jej názorov a/alebo výzoru. Uplatňovanie takejto kontroly u ženy zničí pocit vlastnej autonómie.

Obviňovanie partnerky z násilia a ospravedlňovanie násilia

Násilný muž zvyčajne obviňuje ženu zo svojho násilného správania vyjadreniami ako „keby si to neurobila, tak by som ťa neudrel“; „keby si sa starala o deti, keby si bola viac doma“; „ty si na vine“ a podobne. Taktiež svoje správanie môže ospravedlňovať tým, že bol unavený, že nemal dobrý deň, že bol opitý a nevedel, čo robí, a sľubuje žene, že sa to už nestane.

Vynucovanie triviálnych činností a vyčerpávanie

Násilný muž často od ženy vyžaduje, aby robila isté veci v domácnosti v určitom čase a určitým spôsobom. Môže od nej napríklad žiadať, aby varila, prala a upratovala v tom čase, ktorý určí on a tak často ako povie. Určuje žene ako má tieto činnosti robiť. Vyžaduje od nej napríklad, aby boli šaty, alebo riad v kuchyni uložený istým spôsobom a na istom mieste. Na to, aby to dosiahol sa žene vyhráža násilím. Keď to žena neurobí, trestá ju za to. Vynucovanie triviálnych činností žene odoberá energiu a vyčerpáva ju. Násilný muž môže ženu vyčerpávať aj tým, že jej odopiera spánok (budí ju uprostred noci aj niekoľkokrát, alebo ju pod hrozbou násilia núti nespať), alebo jedlo.

Príležitostné láskavosti

Násilný muž sa zvyčajne nespráva násilne celý čas počas trvania vzťahu. Násilné správanie strieda s príležitostnými láskavosťami – kúpi jej nečakaný darček, kvety, alebo ju pozve na večeru - aby si ženu k sebe pripútal. Príležitostné láskavosti podkopávajú psychickú odolnosť ženy, pretože v podmienkach odopierania normálnych pôžitkov a sústavného strachu, v týchto chvíľach násilný muž žene „dopraje“ niečo k čomu inak nemá prístup. Striedanie násilia s obdobiami, keď je muž láskavý ženu mätie a vyvolá v nej myšlienky na to, že predsa existuje nádej, že sa muž môže zmeniť a dokáže sa prestať správať násilne. Muž tým zároveň ospravedlňuje svoje násilné správanie. Je to cielené správanie, ktorého cieľom nie je zmeniť sa, ale opätovne si partnerku pripútať a tým posilniť moc a kontrolu, ktorú nad ňou má. V celkovom kontexte násilného vzťahu je potrebné vnímať príležitostné láskavosti zo strany muža ako cielené stratégie jeho násilného správania.

Skreslené vnímanie seba a reality na strane ženy

V dôsledku uplatňovania týchto vzorcov násilia dochádza u ženy k skreslenému vnímaniu seba, aj násilného správania jej partnera. Prejavmi skresleného sebavnímania a deštrukcie sebaobrazu ženy sú napríklad, ak si žena myslí, že za násilie môže ona; alebo jej povaha a jej konanie sú dôvodom násilia; alebo keď žena obmedzujúcu žiarlivosť muža považuje za dôkaz lásky; prípadne násilné správanie muža ospravedlňuje tým, že muž pije alkohol, alebo je nervózny, stratil prácu a podobne. Podiel na týchto prejavoch skresleného sebavnímania ženy majú okrem stratégií správania násilného muža aj tradičné názory spoločnosti na rolu ženy.