Nachádzate sa tu

Zákony SR

Na oblasť ľudských, občianskych a iných relevantných práv v súvislosti s násilím páchaným na ženách v párových vzťahoch sa vzťahujú najmä tieto zákony Slovenskej republiky:

 • Ústava SR
 • Antidiskriminačný zákon
 • Zákon o sociálnych službách
 • Zákon o rodine
 • Zákon o sociálno-právnej ochrane deti a sociálnej kuratele
 • Zákon o Policajnom zbore 
 • Občiansky zákonník   
 • Občiansky súdny poriadok  
 • Trestný zákon
 • Trestný poriadok
 • Zákon o ochrane osobných údajov 

Na vyhľadanie aktuálneho znenia týchto a ďalších zákonov využite stránku Ministerstva spravodlivosti SR. Do vyhľadávania zadajte buď názov zákona, ktorý hľadáte, alebo jeho číslo.