Nachádzate sa tu

Zdravie, psychika a vývin detí

Deti môžu prejavovať širokú škálu reakcií na násilie, ktoré zažívajú. Mladšie deti v predškolskom veku nerozumejú násiliu a nezriedka si myslia, že k násiliu dochádza kvôli tomu, že robia niečo zlé. Takéto seba obviňovanie vedie k pocitom viny, obavám a úzkosti. Malé deti nedokážu vyjadriť tieto pocity slovami. Prežívanie týchto pocitov sa prejavuje najmä v ich správaní. Môžu byť rezervované, stiahnuté, alebo málo komunikatívne. Môžu mať problémy so spánkom, jedením, so sústredením sa a môžu prežívať úzkosť a fyzické problémy ako bolesti hlavy a brucha.

Na rozdiel od malých detí, staršie deti (v školskom veku) dokážu vyjadriť svoje negatívne emócie. Najčastejšími problémami, ktoré v dôsledku násilia majú sú úzkosť, problémy so spánkom, jedením, nočné mory, strata záujmu o spoločenské aktivity, nízke sebavedomie, stiahnutie sa alebo vyhýbanie sa vzťahom s rovesníkmi, rebelovanie a opozičné správanie v škole. Časté sú afekty zlosti, podráždenosť, konflikty s inými deťmi v škole, ničenie vecí, násilné správanie k spolužiakom. U starších detí sa môže objaviť záškoláctvo, zlý prospech v škole, alebo delikventné správanie.

Väčšina detí, ktoré boli dlhodobo vystavené násilnému správaniu otca k ich mame, je pravdepodobne traumatizovaná. Všetky deti, ktoré majú takúto skúsenosť, potrebujú kvalifikovanú pomoc.