Nachádzate sa tu

Život po skončení násilia

Ak už násilie nezažívate, ste spolu s deťmi v bezpečí, postarali ste sa o všetky praktické veci ako bývanie, financie, školu pre deti a váš násilný partner vás už neobťažuje, môžete očakávať, že sa v živote začnete znovu cítiť dobre. Skúsenosť s násilím nie je jednorazová udalosť, ale väčšinou ide o dlhodobú a opakovanú skúsenosť. Práve preto nenadobudnete pocit bezpečia a spokojnosti zo dňa na deň. Zotavovanie sa zo skúsenosti s násilím, ktoré ste zažili od niekoho, kto vám bol blízky je dlhý proces. Dôsledky prežitého násilia môžete vy, aj vaše deti pociťovať aj niekoľko rokov po skončení násilného vzťahu. Môžete prežívať zmiešané pocity a rovnako ich môžu mať aj vaše deti. Na jednej strane môžete cítiť úľavu, radosť, spokojnosť z toho, že násilie prestalo. Na druhej strane môžete prežívať smútok a hlboký pocit straty. V dôsledku násilia ste stratili dôveru k ľuďom, oslabilo sa vaše sebavedomie a zdroje vašej seba podpory. Zotavovanie sa zo skúsenosti s násilím je zložitý proces a preto budete spolu s deťmi na vyrovnanie sa so skúsenosťou s násilím potrebovať veľa času.

Postarajte sa o seba

Správajte sa sama k sebe láskavo. Neuponáhľajte proces zotavovania sa z násilia a neočakávajte, že sa všetko zmení zo dňa na deň. Možno máte potrebu urobiť veľké zmeny: zmeniť celý svoj životný štýl, vrátiť sa do školy, alebo si hľadať novú prácu. Čokoľvek, čo chcete urobiť je fajn, pokiaľ je to skutočne to, čo chcete. Rovnako je v poriadku ak nechcete hneď všetko zmeniť. Je dobré mať túžby a ambície do budúcna, ale snažte sa stanoviť si realistické ciele a postupujte vašim vlastným tempom. Nedajte sa ovplyvniť tým, čo od vás očakávajú iní.

Môžete sa cítiť aj osamelo a izolovane. Niekedy, keď prídete domov do prázdneho bytu, sa vám môže zdať, že násilný partner bol lepší než žiaden. Je možné, že vás násilný partner izoloval od rodiny a priateľov. Môžete mať pocit, že nie je nikto, s kým by ste sa mohli porozprávať, alebo ísť von. Napriek tomu nemusí byť neskoro na to, aby ste svoje vzťahy s priateľmi a rodinou obnovili. Samozrejme môžete zvážiť aj možnosť vybudovať si nové priateľské vzťahy.

Porozmýšľajte o tom, ktoré veci rada robíte, alebo ste rada robili predtým ako ste začali žiť v násilnom vzťahu. Snažte sa robiť veci, ktoré máte rada a užite si ich. Každý deň sa pokúste vytvoriť si čas a priestor len pre seba. Dôležité je tiež, aby ste dobre jedli a spali. Odmeňte a pochváľte samú seba za veci, ktoré sa vám podaria.

Sebavedomie a sebadôvera

Život s niekým, kto vás neustále ponižuje, kritizuje, kontroluje a správa sa k vám násilne ovplyvní vaše sebavedomie a sebadôveru. Môže sa vám zdať ťažké (alebo nemožné) robiť rozhodnutia. Niekedy pre vás môže byť ťažké rozhodnúť aj o malých veciach, pretože váš násilný partner vám nedovolil robiť vaše vlastné rozhodnutia. Ak váš bývalý partner kontroloval všetky peniaze v domácnosti, môže byť pre vás náročné efektívne narábať s financiami. Zvlášť ťažké je to vtedy, ak ste nútená žiť z veľmi malej sumy peňazí. Rovnako sa mohlo stať, že ste boli nútená vzdať sa mnohých osobných vecí, ktoré vlastníte. Skutočnosť, že ste od násilného partnera odišli je obrovský krok. Je dôležité, aby ste za to samú seba ocenili. Porozmýšľajte o ďalších veciach, ktoré ste vo vašom živote dosiahli a vytvorte si z nich vnútorný zoznam, ku ktorému sa budete môcť vrátiť, keď sa budete cítiť zle.

Nový život

V období, keď ste žili s násilným partnerom ste pravdepodobne nemali slobodu rozhodovať sama za seba. Nemohli ste rozhodovať o tom, aký druh práce chcete robiť; či budete zamestnaná, alebo nie; ktoré voľno časové aktivity chcete robiť; či budete študovať, aby ste si zvýšili kvalifikáciu, alebo len preto, že ste mali chuť študovať. Teraz sa môžete slobodne rozhodovať. To, že ste zrazu zodpovedná za svoje rozhodnutia sa vám spočiatku môže zdať ohrozujúce. Možno ste v dôsledku násilia museli odísť z práce, lebo ste dočasne bývali v nejakom ubytovacom zariadení v inom meste, alebo ste museli zmenili miesto bydliska, aby ste mohli od násilného partnera odísť. Možno sa chcete rekvalifikovať pre iný typ práce, alebo sa vrátiť do školy. A možno sa ešte necítite pripravená urobiť ktorýkoľvek z týchto krokov. Je to v poriadku, máte právo rozhodovať o svojom živote a máte právo robiť veci vtedy, keď uznáte za vhodné.

Pomáhanie deťom

Vaše deti tiež potrebujú nejaký čas, aby si zvykli na novú situáciu. Určite sú ovplyvnené a zasiahnuté násilím, ktorého boli svedkami, alebo ho aj priamo zažívali. Ak ste sa presťahovali na nové miesto, vaše deti museli zmeniť školu a nájsť si nových priateľov. Tieto zmeny - opustenie domova a priateľov a tiež možno strata niektorých osobných vecí, ktoré doma mali - môžu vnímať ako náročné a môže byť pre ne ťažké sa s nimi vyrovnávať. Budú sa na vás obracať, aby ste im dali odpovede, ktoré potrebujú. Zvládanie potrieb vašich detí sa vám môže zdať v čase, keď sa potrebujete vyrovnávať s vlastnými problémami náročné. Buďte k svojim deťom čo najviac úprimná a dajte im najavo ako sa cítite. Povedzte im, že ich milujete. Pokúste sa deťom a sebe v dennom živote čo najskôr vytvoriť „normálny“ rytmus a rutinu. Počúvajte čo vám deti hovoria a pomôžte im nájsť ďalšie zdroje podpory, napr. od starých rodičov, alebo iných príbuzných, od učiteľov alebo od pracovníkov a pracovníčok podporných služieb pre deti.

Aj keď budú vaše deti určite cítiť úľavu z toho, že násilie prestalo, môže im chýbať otec a môžu vás obviňovať z toho, že ste ich zobrali od otca preč. Ak sa chcú stretávať s otcom, je to v poriadku, ak cítite, že je to pre ne bezpečné. Môžete svoje deti podporiť a povzbudiť, aby sa pozreli na webovú stránku www.bunker.sk, kde sú informácie o násilí pre deti a mladých ľudí.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK